QIT seminár

Pozývame Vás na odborný seminár o implementácii noriem ISO v IT organizáciách. Záštitu nad seminárom prevzal Úrad normalizácie, metrológie a skúšobníctva Slovenskej republiky.

Prihlasovanie

Odborné témy

  • Riadenie systému manažérstva kvality podľa noriem radu ISO 9000
  • Riadenie rizík podľa noriem radu ISO 31 000
  • Riadenie projektov podľa noriem radu ISO 21 500
  • Riadenie IT služieb podľa noriem radu ISO 20 000
  • Riadenie informačnej bezpečnosti podľa noriem radu ISO 27 000
  • Riadenie procesov životného cyklu softvéru podľa ISO 12 207
Seminár sa bude konať vo Štvrtok, 26.1.2017 v čase 9:00 - 17:00 v hoteli Bratislava.

Program

07:30 - 08:30 Prihlasovanie účastníkov, občerstvenie
08:30 - 09:00 Privítanie, otvorenie, organizačné pokyny
09:00 - 10:00 Riadenie kvality podľa ISO 9000, Miroslav Hrnčiar, Žilinská univerzita, Žilina
10:00 - 10:30 Prestávka
10:30 - 11:20 Riadenie rizík podľa ISO 31 000, Vladimíra Duníková, ACCIA, spol. s r. o., Trenčín
11:20 - 12:00 Riadenie projektov podľa ISO 21 500, Róbert Kormaňák, R.K.C., spol. s r.o., Trnava
12:00 - 13:30 Obed
13:30 - 14:30 Riadenie IT služieb podľa ISO 20000, Lenka Gondová, Pro Excellence, spol. s r.o. Bratislava
14:30 - 15:30 Riadenie informačnej bezpečnosti podľa ISO 27000, Miloslav Ďurčík, RSN Systems, spol. s r.o. Zvolen
15:30 - 16:00 Prestávka
16:00 - 17:00 Procesy životného cyklu SW podľa ISO 12 207, Róbert Kormaňák, R.K.C., spol. s r.o. Trnava
17:00 - 17:30 Tombola, ukončenie seminára
17:30 - 19:00 Neformálna diskusia, občerstvenie (studená večera)

Detailný program podujatia je k dispozícii v samostatnej sekcii ako aj samostatný dokument vo formáte .pdf.

Seminár QiT 2017 sa bude vo štvrtok, 26. januára 2017 v kongresovej sále hotela Bratislava (www.hotelbratislava.sk).

Pre účastníkov seminára bude v rámci obeda podávané špeciálne degustačné menu pod vedením pozvaného šéfkuchára Petra Ďurča zo Žiliny a na záver podujatia studené bufetové "tapas" stoly pripravené kuchyňou hotela Bratislava.Dostupná kapacita podujatia je limitovaná na max. 150 účastníkov.

V prípade potreby zabzepečenia ubytovania, resp parkovania, kontaktujte organizátorov podujatia.

Prednášajúci

Marek Vanko TÜV SÜD Slovakia s.r.o. obchodný manažér Moderátor semiára
Miroslav Hrnčiar ŽILINSKÁ UNIVERZITA,
Fakulta riadenia a informatiky
docent, prednášateľ, manažér kvality fakulty člen technickej komisie TK22 "Kvalita" pri ÚNMS SR
Vladimíra Duníková ACCIA Slovakia, spol. s r.o., Trenčín člen technickej komisie TK22 "Kvalita" pri ÚNMS SR zástupca SR v ISO/TC 262 "Risk Management"
Lenka Gondová PRO EXCELLENCE, spol. s r.o., Bratislava člen technickej komisie TK22 "Kvalita" pri ÚNMS SR predseda technickej komisie TK37 "Informačné technológie" pri ÚNMS SR člen výkonného výboru ISACA Slovensko
Miloslav Ďurčík RSN SYSTEMS, spol. s r.o., Bratislava člen technickej komisie TK37 "Informačné technológie" pri ÚNMS SR zástupca SR v ISO/JTC1 SC27 "IT Security Techniques"
Róbert Kormaňák R.K.C., spol. s r.o., Trnava člen technickej komisie TK22 "Kvalita" a TK37 "Informačné technológie" pri ÚNMS SR zástupca SR v ISO/TC 258 "Project, Program and Portfolio Management" zástupca SR v ISO/JTC1 SC7 "Software and System Engineering" zástupca SR v ISO/JTC1 SC40 "IT Service Management and IT Governance"

Prihlasovanie

Forma účasti "EARLY BIRDS"
prihlásenie do 30.11.2016
"STANDARD“
prihlásenie po 30.11.2016
Celodenná účasť 195,- Eur 245,- Eur
Celodenná účasť
Zľavnená
145,- Eur 205,- Eur

Zľavnená cena platí preÚčastnícky poplatok zahŕňa:

Generálny Partner

Partneri

Seminár sa koná pod záštitou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej Republiky.

Download

QIT 01 Informačný leták (.pdf) QIT 02 Program seminára (.pdf) QIT 03 Pozvánka na seminár (.pdf) QIT 04 Prihlasovací formulár (.doc)